Wij zijn aanmelder.nl

We zijn een groeiend bedrijf dat bestaat uit ongeveer 20 mensen die er echt voor gaan. Dat proef je in het werk, maar ook in de sfeer onderling. Ambitie, menselijkheid en plezier gaan samen. Je kunt veel respect én veel autonomie van je collega’s verwachten. We werken met de methode van Holacracy in plaats van traditioneel management. Ieder kwartaal is er een uitje en iedere week is er een borrel. Successen worden gevierd! Pas jij bij ons? Kijk dan naar onze vacatures!

Over aanmelder.nl

Voordat Freek en Jelle aanmelder.nl oprichtten, organiseerden ze zelf regelmatig kennisevenementen op de TU Delft. "Deelnemersregistratie lijsten bijhouden in Excel... dat kan slimmer," aldus Freek. Ruim 10 jaar verder is aanmelder.nl het meest volledige event softwarepakket voor zakelijke evenementen. Iedere dag komen daar grote en kleine nieuwe features bij. 

Kernwaarden

aanmelder.nl wil de wereld verbeteren door mensen te helpen mooie (kennis)evenementen te organiseren en in 2020 willen we één mensenleven aan tijd bespaard hebben.

We hebben zes kernwaarden die verwoorden waarom we doen wat we doen, en waar we voor staan.

Be friendly: humans first!

We werken met mensen en voor mensen. Dat is het allerbelangrijkste. Onze klanten en relaties waarderen ons het meest om ons menselijke gezicht en onze menselijke manier van omgaan met hen.

Do a good job, do it better tomorrow

We halen minstens een 8 maar liever een 9 of 10. En we doen ons uiterste best om het iedere keer nog beter te doen. Niets is hierbij zo belangrijk als meedogenloos erkennen wat er niet goed gaat.

Do new things in new ways. Be leading

Nieuwe techniek en nieuwe manieren van werken onderscheiden ons van de rest. We denken eigenzinnig en out of the box. Iedereen is verantwoordelijk voor innovatie.

Everything is not not our problem

Als een klant, collega of andere relatie een probleem heeft dan hebben wij ook een probleem. We zijn niet altijd de veroorzaker of de verantwoordelijke voor het probleem, maar we werken wel altijd mee aan een oplossing.

Create value

We werken om waarde te maken, voor de klant, voor het bedrijf of voor ons collega's. Doe geen werk dat niet hoeft. Doe geen werk omdat het moet. Doe alleen werk dat iets toevoegt.

Energy & perseverance

We werken vol energie en met een flinke portie doorzettingsvermogen aan onze projecten.